Ustájení koní Pelhřimov Ustájení koní Pelhřimov Ustájení koní Pelhřimov

Testační odchovna chladnokrevných hřebečků

V roce 2001 byl farmě Hrnčíř udělen Ministerstvem zemědělství ČR souhlas k provádění kontroly užitkovosti, výkonnostních zkoušek, výkonnostních testů a posuzování chladnokrevných hříbat.

V rámci tohoto programu je na farmě Hrnčíř ustájeno každoročně cca. 15 mladých chladnokrevných hřebců, z kterých jsou poté vybíráni hřebci plemenní. Za dobu testační stanice v Proseči pod Křemešníkem vyhráli hřebci z této odchovny osmkrát výkonnostní celorepublikové zkoušky chladnokrevných hřebců.

TO Proseč pod Křem. TO Proseč pod Křem. Hřebečci v TO TO Proseč pod Křem. TO Proseč pod Křem. TO Proseč pod Křem. TO Proseč pod Křem. TO Proseč pod Křem.

 

Účel testace

Účelem testace je vyhodnocení kontroly dědičnosti plemenných hřebců a vlastní užitkovosti testovaných hřebečků ve srovnatelných podmínkách.

Kapacita

Testační zařízení je zařízení, které splňuje kritéria pro uznání testačního zařízení a kde počet vybraných chladnokrevných hřebečků stejného ročníku je minimálně 5 ks.

Výběr do testu

Každý hřebeček musí splňovat:

a) původ min. 4 generace
b) splnění růstového standardu
c) exteriér bodové hodnocení min.2,5 bodu z 5ti možných
d) zdravotní stav

Začátek testu

Test začíná komisionelním výběrem hříbat přihlášených do testu, vybráno musí být min. 5 chladnokrevných hřebečků do jednoho ročníku. Vyřadit hřebečka z testu je možno jen komisionelně, nebo pokud uhyne. Tento stav je považován za ukončení testu. Hřebečci se naskladňují ve stáří 4-9 měsíců. Začátek je limitován termínem do 30. října.

Závěrečná zkouška

Testace je ukončena závěrečnou zkouškou, kterou provádí dvouletý ročník.

Začátek a konec testu

Začátek a konec testu je limitován termínem do 30. října běžného roku.